konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Jzykowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menederskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencj

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Krakw
»   Pozna
»   Warszawa
»   Wrocaw

»   lista miejscowoci

Orodki konferencyjne

»   Dolnolskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   dzkie
»   Maopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   lskie
»   witokrzyskie
»   Warmisko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twj obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyci
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznociowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszce
»   Miejsca imprez, spotka
»   Obsuga techniczna
»   Ochrona i bezpieczestwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietw
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkole
»   Organizacja targw
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposaenie spotka, imprez
»   Inne

Dodaj Twoj ofert w tym miejscu

 
 

Х MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (publikacja + certyfikat imienny)


Konferencja odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r. w trybie zdalnego uczestnictwa (z zastosowaniem komunikacji wideo ZOOM). Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników. 

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uczestnika i program konferencji. 

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 25 sierpnia 2021 roku na e-mail:  gum-korpus@ukr.net

 

 KIERUNKI PRACY KONFERENCJI 

 Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku» 

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych» 

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych» 

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji» 

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 

JAK SPORZĄDZIĆ ARTYKUŁ 

-  Dla publikacji są przyjmowane artykuły naukowe o objętości 10-12 stron formatu А4 druku komputerowego, interlinia 1,5 wiersza (marginesy 20 mm ze wszystkich stron, czcionka Times New Roman 14 punktów). Tekst artykułu należy przesłać w formacie RTF.

-  Tytuł (dużymi literami, pogrubiona czcionka, wyrównanie do środku) NAZWA ARTYKUŁU; w następnym wierszu (pogrubiona czcionka wyrównanie do prawej) – Nazwisko, imię; w następnym wierszu (kursywa, wyrównanie do prawej) – nazwa uczelni wyższej, student/aspirant, miasto; w następnym wierszu (czcionka kursywa, wyrównanie do prawej) – e-mail dla kontaktów; po 1 wierszu – stanowisko oraz nazwisko, imię; jeszcze po 1 wierszu – tekst artykułu.

 

 

PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY

Iwanow Iwan, 

student Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa

globus@npu.edu.ua

 

Promotor – 

doktor habilitowany nauk filozoficznych (filozofii), profesor P. P. Petrow

 

- Odwołania do literatury dostają ogólną numerację porządkową za tekstem w kwadratowych nawiasach (na przykład, ... [3, s.45]). Pełna lista literatury jest podawana na końcu artykułu.

-  W przypadku korzystania ze źródeł-zasobów elektronicznych z długimi adresami, prosimy o stosowanie skrótów za pośrednictwem strony www.bit.ly

-  Opracowania są drukowane w redakcji autorów. Odpowiedzialność za treść, gramatyczną i stylistyczną poprawność tekstów opracowań ponosi autor i promotor. Artykuły, przygotowane bez uwzględnienia podanych wymagań – nie są przyjmowane i nie są drukowane.

 

Udział w X Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Naukowe poszukiwania: aktualne badania, teoria i praktyka» przewiduje wpłacenie składki organizacyjnej o wysokości  160 zł. Składka organizacyjna jest wydawana na zorganizowanie konferencji, druk artykułów w książce «Humanistyczne korpus» i wysłanie autorskiego egzemplarza, wyrobienie certyfikatu uczestnika і e-programu konferencji, usługi pocztowe.

Uczestnik może zamówić tylko wersję elektroniczną książki, to opłata wynosi  100 złotych.

Żeby wziąć udział w konferencji należy pod adres elektroniczny Komitetu organizacyjnego   gum-korpus@ukr.net wysłać w osobnych plikach:

-  opracowanie (nazwa pliku: № sekcji nazwisko autora artykuł); ankietę uczestnika (nazwa plika: № sekcji_nazwisko autora_ankieta);

-  zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej (nazwa pliku z nazwiskiem autora).

Prosimy o podawanie tematu e-maila «Naukowe poszukiwania: aktualne badania, teoria i praktyka»

 

OPŁATA

Składka organizacyjna może zostać wpłacona przelewem przez międzynarodowy system przelewów (na przykład, EasySend) albo przelewem pocztowym pod adres: Ukraina, Kijów,  01135, pr.Peremohy 7b, of. 67 (odbiorca – Rusakov Serhii) osobiście przez uczestnika przez oddział banku.

Również opłaty można dokonać na konto (SWIFT przelew):

Beneficiary (Бенефіціар)

IBAN UA533220010000026202306563486

Account No 5375417999939202

Receiver RUSAKOV SERHII, Ukraine, c. Kyiv, pr. Peremohy, build. 7B, fl. 67

Account with Institution (Банк Бенефіціара)

Bank JSC UNIVERSAL BANK

City KYIV, UKRAINE

Swift code UNJSUAUKXXX

Intermediary (Банк посередник)

Bank

DEUTSCHE BANK AG

City FRANKFURT, GERMANY

Account number (не обов’язково) 100 9469990 0035

Swift code 

DEUTDEFFXXX

Details of payment (Призначення платежу) - private transfer

 

 

KONTAKT 

Serhii Rusakov, PhD in Philosophy, Associate Professor at the Department of Cultural Studies of M.P. Drahomanov National University of Pedagogy

s.s.rusakov@npu.edu.ua

https://www.facebook.com/rusakov.sergii

 

 POPRZEDNIMI KSIĄŻKAMI "HUMANISTYCZNY KORPUS" I MATERIAŁAMI Z INNYCH KONFERENCJI MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU HTTP://ENPUIR.NPU.EDU.UA/HANDLE/123456789/1733

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ KONFERENCJI!Opata: 100

Pocztek konferencji: 2021-08-27
Koniec konferencji: 2021-08-27
dodaj konferencj do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Jeszcze nie zostaa okrelona. Zapytaj organizatora bezporednio lub poczekaj na uzupenienie tej informacji.

Organizator konferencji:

NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA
ul. ul.
01-054  Kijow
woj. Wielkopolskie

Telefon: +38(044)486-05-99
Fax: 
globus41@ukr.net
  STRONA GWNA | DODAJ KONFERENCJ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUY