konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2019-06-04 - 2019-06-04

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

Edukacja XXI wieku. Wyzwania i rzeczywistość


 

 

WYŻSZA SZKOŁA
PEDAGOGICZNO-TECHNICZNA
W KONINIE

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt.

 

Edukacja XXI wieku. Wyzwania i rzeczywistość

 

Wiodącym tematem Konferencji będzie szeroko pojęta edukacja, w jej realnych kształtach oraz wytyczanych jej przez współczesną ,,dobę” wyzwań.

 

Miejsce konferencji:  Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna

                                  ul. Powstańców Wielkopolskich 16,   62-510 Konin

 

Data konferencji:  04.06.2019 r.

 

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (pedagogika, psychologia, etyka, filozofia, socjologia) zajmujących się tą problematyką oraz przedstawicieli Oświaty – nauczycieli, pracowników wszelkich instytucji oświatowo-wychowawczych. Powyższa tematyka rozpatrywana będzie dwutorowo. W aspekcie teoretycznym zmierzać będzie ku głębszemu i szerszemu poznaniu podejmowanej problematyki. W aspekcie praktycznym zaś, jej celem będzie poznanie a także wypracowanie nowych możliwości i form pomocy osobom, których dotyczy poruszana problematyka.

Zamierzeniem Konferencji jest interdyscyplinarne i wieloaspektowe rozpatrzenie podjętego zagadnienia.

Zapraszamy do udziału w Konferencji pedagogów – nauczycieli każdego szczebla edukacji, przedstawicieli wszelkich instytucji oświatowo-wychowawczych, psychologów, socjologów etyków, filozofów oraz przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tematyką konferencji.

 

Komitet Naukowy konferencji:

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Prof. nadzw. Danuta Marzec - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dr hab. Prof. nadzw. Józef Binnebesel – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Prof. nadzw. Bogusław Bieszczad – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ks. Dr hab. Prof. nazw. Aleksander Posacki – Wyższe Seminarium Duchowne w Karagandzie, ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów.

 

 

Komitet organizacyjny:

- dr Joanna Domańska

- dr Anna Ziętek

 

Sekretarz konferencji:

dr Joanna Domańska

 

 

Zgłaszanie udziału w konferencji:

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełnioną
Kartę zgłoszenia na adres:  konferencja@wspt.pl  do 26 maja 2019 roku.

 

We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji, pod nr telefonu: 793 028 249

 

Opłata za udział w konferencji wynosi:

- udział czynny: 150 zł (w tej kwocie zawiera się publikacja artykułu)

- udział bierny: 100 zł

     Udział w konferencji:

Udział czynny:

Udział bierny:

Udział w obradach Konferencji

TAK

TAK

Prezentacja zgłoszonego tematu/referatu

TAK

NIE

Certyfikat uczestnictwa czynnego w Konferencji - z  potwierdzeniem prezentacji zgłoszonego tematu/referatu

TAK

NIE

Certyfikat uczestnictwa biernego w Konferencji - bez potwierdzenia prezentacji zgłoszonego tematu/referatu

NIE

TAK

Materiały konferencyjne

TAK

TAK

Egzemplarz z publikacją zgłoszonego tematu/referatu

TAK

NIE

Przerwy kawowe i obiadowa

TAK

           TAK

 

 

Prosimy o uiszczenie pełnej opłaty konferencyjnej w nieprzekraczalnym terminie 26 maja 2019 roku na konto WSP-T, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510 Konin. 

Nr konta:  48 1240 1415 1111 0010 6572 9060    Bank Pekao S.A  

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna, ul. Powstańców Wielkopolskich,

62-510 Konin

 

Na dowodzie wpłaty należy podać: Konferencja, pt. Edukacja XXI wieku. Wyzwania i rzeczywistość

 

Faktury będą wystawiane przez WSP-T na osobę lub instytucję, z konta której zostanie dokonana płatność. Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne,  poczęstunek w dniu konferencji (przerwa kawowa i obiad), publikację (w przypadku udziału czynnego).

 

Organizatorzy przewidują publikację referatów w monografii pokonferencyjnej lub czasopiśmie uczelnianym Edukacja i Technika. Referaty, które nie uzyskają aprobaty recenzentów ze względu na ich tematykę lub zawartość nie będą publikowane i nie przewiduje się zwrotu kosztów publikacji. Ostateczna decyzja o opublikowaniu i zaszeregowaniu do odpowiedniego pisma, zależeć będzie od recenzentów.

 

Wymogi redakcyjne dla Autorów:

1.Objętość  tekstu – około 13-15 stron, teksty napisane w programie Microsoft Word w formacie A4,

2.Tekst zasadniczy 12 Times New Roman, interlinia  1,5.

3.Tekst przypisu – 10 Times New Roman, interlinia  1,0, przypisy na dole strony

4.Skróty w przypisach standardowe, łacińskie.

5. Przykładowe przypisy:

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. ,,Żak”, Warszawa 1998, s. 24.

J. Błoński, Postępowanie administracyjne, [w:] J. Boć (red.)  Zadania administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 31.

6.Streszczenie we języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (3-5)

7.Marginesy stron L, P, G, D – 2,5, odstęp pomiędzy wierszami  1,5. Wielkość akapitu – 1 cm.

8.IIustracje, rysunki i tabele muszą być numerowane, ich tytuł umieszczamy nad tabelą, rysunkiem, wykresem, źródło podajemy pod tabelą, rysunkiem, wykresem, 10 Times New Roman.

9.Kompozycja artykułu

 • Imię i nazwisko autora, tytuł, stopień naukowym, miejsce zatrudnienia
 • Temat
 • Streszczenie w języku polskim
 • Streszczenie w języku angielskim (wraz z tytułem)
 • 3-4 słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
 • Wstęp
 • Rozwinięcie - obowiązują śródtytuły
 • Podsumowanie
 • Bibliografia

 

 

 

 

Harmonogram konferencji

 • do 26 maja 2019                   – przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji
 • do 28 maja 2017                   -  informacja o przyjęciu tematu referatu na konferencję
 • do 26 maja 2017                   – dokonanie pełnej opłaty za udział w konferencji
 • do 31 lipca  2017                   – nadesłanie artykułu naukowego do publikacji

                                                        na adres:  konferencja@wspt.pl 

 

 Informacje dodatkowe:

Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego:

1. Hotel Konin, Aleje 1 Maja 13, tel. 63 24 37 600.

2. Hotel Pałacyk, Aleje 1 Maja 15, tel. 63 245 77 77.

3. Zajazd Grodzki, Plac Wolności 7, tel. 606 427 755.

 

KARTA  ZGŁOSZENIA: 

http://wspt.pl/media/file/formularz-zgloszenia.docx  

 Opłata: 150

Początek konferencji: 2019-06-04, godzina 09:00
Koniec konferencji: 2019-06-04, godzina 17:00
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna
Powstańców Wielkopolskich 16
62-510  Konin
Wielkopolskie

Organizator konferencji:

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna
ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-510  Konin
woj. Wielkopolskie

Telefon: 793028249
Fax: 
konferencja@wspt.pl


Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY