konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2011-03-24 - 2011-03-25

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

FORUM PRAWA PRACY


Szanowni Państwo,

w imieniu firmy InfoBizTech serdecznie zapraszam na Forum Prawa Pracy.

Forum odbędzie się 24 i 25 marca 2011 roku w Warszawie, w hotelu Marriott.

Wieloletnie doświadczenie w organizowaniu konferencji nauczyło mnie, jak ważny dla Państwa jest kontakt
z ekspertem mającym doświadczenie praktyczne. Podczas forum prelekcje wygłoszą m.in. mec. Anna Telec, mec. Tomasz Osiej, Przemysław Ciszek, Elżbieta Fijor, Monika Cieślak.

Po zakończeniu każdej prelekcji odbędzie się sesja pytań. Wspólnie z Państwem chcemy tworzyć wartość merytoryczną tego wydarzenia.

Do zobaczenia

Marta Głowala

Dyrektor Zarządzający

Program Forum

Najnowsze zmiany prawa pracy obowiązujące w 2011 roku

 • zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a obowiązki pracodawcy względem urzędu pracy
 • zmiany obowiązków informacyjnych związanych z BHP
 • odpowiedzialność pracodawcy za mobbing i dyskryminację (w tym molestowanie)
 • urlopy pracownicze
 • nowe przepisy dotyczące pracowników – rodziców

Przetwarzanie danych kadrowych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

 • kiedy i czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych kadrowych?
 • pracownicy, zleceniobiorcy, kandydaci do pracy – jakie bazy kadrowe faktycznie posiada pracodawca
 • zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika (w tym wizerunkiem) - obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych
 • monitoring pracownika, testy kompetencyjne, zbieranie danych z Intenetu, portale społecznościowe i inne – warunki dozwolonego korzystania (zasada adekwatności)
 • dane związkowe, o stanie zdrowia oraz orzeczenia sądowe – na czym polega ich szczególna ochrona?

Czas pracy w 2011 roku

 • rozkłady czasu pracy z uwzględnieniem nowych zasad dotyczących wymiaru czasu pracy
 • zasady pracy w święta zgodnie z najnowszymi przepisami prawa pracy
 • kontrola wykonania czasu pracy (listy obecności, karty elektroniczne, itp.)
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych
 • sposoby złagodzenia przepisów dotyczących doby pracowniczej

Wybrane narzędzia controllingu personalnego i obszary zastosowania

 • wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
 • wskaźniki dotyczące produktywności
 • wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
 • wskaźniki wykorzystania czasu pracy
 • wskaźniki rentowności zatrudnienia

Zaangażowanie pracowników - filar sukcesu biznesowego

 • wpływ zaangażowania na wyniki biznesowe: co mówią badania?
 • od zaangażowania do rezultatów biznesowych - model relacji przyczynowo - skutkowych
 • zaangażowanie i jego determinanty: stan, cecha czy zachowanie?
 • jak podnieść zaangażowanie pracowników?
 • rola działu HR w kształtowaniu zaangażowania pracowników

Nadużycia pracownicze w przedsiębiorstwie - metody zapobiegania

 • główne obszary i typy nadużyć
 • polityka informacyjna dotycząca nadużyć
 • formalizacja zasad i procedur
 • wdrożenie kontroli wewnętrznej
 • granice monitoringu pracowników

Przychody pracowników wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - opłacanie składek za pracowników

 • jakie odprawy są zwolnione od składek?
 • czy od nagród jubileuszowych powinny być opłacane składki?
 • czy od abonamentu medycznego powinny być zawsze naliczane składki?
 • czy świadczenia z ZFŚS, są zawsze zwolnione od składek?
 • jakie przychody w naturze są zwolnione od składek?

Zasiłki 2011/2012 - weryfikacja przepisów do obecnego stanu prawnego

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek opiekuńczy
 • podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • obowiązek tworzenia funduszu
 • przedmiot działalności socjalnej
 • kryteria udzielania pomocy socjalnej
 • regulamin ZFŚS
 • kontrole PIP i najczęściej popełniane przez pracodawców błędy w zakresie administrowania środkami ZFŚS

Prelegenci:

Andrzej Brzozowski - ekspert i praktyk posiadający wiedzę i bogate doświadczenia w definiowaniu strategii organizacji oraz strategii HR, prezentowaniu strategii oraz budowie nowoczesnych systemów zarządzania strategicznego opartych na Balanced Scorecard (BSC). Kierownik wielu projektów w obszarze strategii organizacji, strategii HR i BSC zakończonych sukcesem. Jest absolwentem l’Ecole Superieure de Commerce de Rouen oraz Politechniki Gdańskiej. Był kierownikiem projektu badawczego „Najlepsze Praktyki Wdrażania Strategii” realizowanego we współpracy z redakcją miesięcznika "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz pełnomocnik ds. strategii w Stowarzyszeniu Project Management Polska. Obecnie jest prezesem firmy doradczej specjalizującej się w Balanced Scorecard oraz Activity-Based Management. Jest także autorem licznych publikacji dotyczących wdrażania strategii. Od wielu lat jest trenerem i czynnym uczestnikiem wielu konferencji o tematyce strategicznej.

Monika Cieślak - prawnik, doświadczony praktyk. Będąc szefem działu personalnego przez 10 lat na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi. Autorka i współautorka kilkuset publikacji, w tym książkowych m. in.: Kadry od A do Z w 2010, Płace od A do Z w 2010, ZFŚS od A do Z, Płace od A do Z w 2009, Poradnik pracodawcy - wybrane aspekty prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz prawa podatkowego, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego, współautor i redaktor. Autorka licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych publikowane w różnych wydawnictwach grupy INFOR, Difin, Instytut Studiów Podatkowych, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Wiedza i Praktyka. Od 2004 r. prowadzi szkolenia i przeprowadza audyty HR.

Przemysław Ciszek - ekspert w zakresie prawa pracy. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem w firmie doradczej. Uczestniczy jako negocjator w sporach zbiorowych prowadzonych w różnych firmach na terenie Polski m.in. w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach państwowych jak i w instytucjach samorządowych. Prowadzi rozmowy w sprawach zbiorowych zarówno po stronie pracodawców jak i związków zawodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie.

Elżbieta Fijor – ekspert w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń pieniężnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prelekcji na konferencjach.

Dr Monika Kulikowska Pawlak – ekspert w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie polityki personalnej m.in.: controllingowego planowania zasobów osobowych przedsiębiorstwa, proefektywnościowego systemu motywacyjnego, metod wartościowania pracy, systemu ocen pracowniczych, oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym. Uczestniczka polskich oraz międzynarodowych konferencji, m.in.: British Academy of Management, European Academy of Management, Irish Academy of Management. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości, skupionych wokół problemów praktycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie.

Mec. Tomasz Osiej - radca prawny, rzecznik patentowy - specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor (redaktor) książek: Ochrona danych osobowych w praktyce - pytania i odpowiedzi, Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień, Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej oraz programów e-learningowych z zakresu ochrony danych . Obecnie prowadzi własną Kancelarię. Jest stałym współpracownikiem jednej z wiodących firm zajmujących się ochroną danych osobowych. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych. Od 1999r. prowadzi otwarte jak i zamknięte szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz przeprowadza audyty.

Andrzej Radzisław – prawnik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wykładowca z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Współpracownik Rzeczpospolitej dodatek "Dobra Firma", Gazety Prawnej, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, Wydawnictwa BECK.  Autor licznych  publikacji związanych z opłacaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  

Mec. Anna Telec - radca prawny, ekspert w zakresie prawa pracy, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia m.in. dla: sędziów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in.: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Wydawnictwa C.H.Beck oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Redaktor merytoryczny poradnika dla pracowników działów personalnych “Płace w Firmie” wydawanego przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Informacje organizacyjne:

Cena: 1290 PLN*

Cena specjalna:

 • przy zgłoszeniu do 10 lutego 2011 rabat w wysokości 10%
 • przy zgłoszeniu do 25 lutego 2011rabat w wysokości 5%
 • przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób dodatkowy rabat w wysokości 5 %

*Cena forum jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały w formie papierowej przygotowane przez naszych ekspertów
 • certyfikat uczestnictwa w forum
 • lunche
 • przerwy kawowe

Miejsce forum:

Hotel Marriott ****, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Hotel Marriott – najlepszy hotel w centrum Warszawy. Mieści się od 20 piętra wzwyż, gdzie znajdują się 523 pokoje i 95 luksusowych apartamentów. Na ostatnim piętrze hotelu mieści się przestronny i luksusowy apartament prezydencki. Goście hotelu Marriott mają do dyspozycji saunę, basen, sale konferencyjne, restauracje i 9 barów. Na dwóch najwyższych kondygnacjach budynku znajduje się kawiarnia Panorama Club z jednym z najwyżej publicznie dostępnych widoków na całą Warszawę.

Istnieje możliwość zakwaterowania w miejscu forum na preferencyjnych warunkach.

Informacje i zgłoszenia:

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.plOpłata: 1290

Początek konferencji: 2011-03-24
Koniec konferencji: 2011-03-25
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Hotel Marriott ****
al. Jerozolimskie 65/59
00-697  Warszawa
Mazowieckie

Organizator konferencji:

InfoBizTech
ul. Chałubińskiego 8
00-613  Warszawa
woj. Mazowieckie

Telefon: (22) 250 12 12
Fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl
http://www.infobiztech.pl

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY