konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2018-12-04 - 2018-12-05

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

I KONGRES Inspektorów Ochrony Danych


I KONGRES
Inspektorów Ochrony Danych Wiedza u źródeł 

WERYFIKACJA WDROŻENIA RODO 

Kongres poświęcony weryfikacji wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

4 - 5 grudnia 2018 r., Hotel Sielanka nad Pilicą ****

Kongres ma pozwolić jego uczestnikom zweryfikować, czy w sposób prawidłowy i kompletny dostosowali swoją jednostkę organizacyjną do RODO, a siebie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Mija pół roku od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów RODO. Wiele organizacji podjęło działania i wdrożyło rozwiązania formalne, organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z RODO. Jest jednak wiele znaków zapytania i niepewności czy przyjęte rozwiązania są poprawne i kompletne oraz czy skutecznie będą dostosowywały do RODO.

W wielu kwestiach brak jest jednoznacznych wskazówek, a przedstawiane wcześniej wytyczne czy zalecenia, w tym Grupy Roboczej Artykułu 29 nie były do końca precyzyjne. Dlatego tak ważna jest właściwa weryfikacja czy podjęte działania są kompletne i adekwatne w odniesieniu do realizacji procesów przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające.

Również Inspektorzy ochrony danych mający pierwsze doświadczenia realizacji nowych zadań związanych m.in. z oceną skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym szacowaniem ryzyka praw i wolności osób czy zgłaszaniem informacji na temat naruszenia ochrony danych, powinni zweryfikować poprawność realizowanych działań i przygotować się do wykonania audytów zgodności z RODO.

Podczas Kongresu krok po kroku omówimy główne problemy związane ze stosowaniem RODO oraz realizacją funkcji inspektora ochrony danych oraz właściwe przygotowane do realizacji audytu zgodności z RODO. Omówimy również wdrażanie koniecznych zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu Pracy w zakresie monitoringu pracowników. Nie zabraknie też okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami oraz Inspektorami z różnych organizacji. Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzą eksperci praktycy, którzy uczestniczyli czynnie w projektach wdrażania RODO w wielu podmiotach różnych branży, jak również w podmiotach publicznych.

Kongres IOD to kontynuacja Kongresu ABI - najważniejszego dorocznego spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowanego od 1999 - 2018 r. (22 Kongresy), na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.Zapraszam do udziału w Kongresie! 

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI

 

 

AGENDA TEMATYCZNA I KONGRESU IOD

 

Dzień pierwszy (04.12.2018 r.):


1. Panel dyskusyjny: "Główne problemy wdrożenia RODO".

 • Ustalanie właściwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
 • Poprawne kształtowanie treści oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Realizacja wymogów dotyczących współadministrowania danymi
 • Realizacja wymogów przy powierzeniu przetwarzania danych:
  • właściwy wybór procesora
  • jakie sytuacje nie są powierzaniem przetwarzania danych
  • powierzanie a udostępnianie danych osobowych
  • właściwe przygotowywanie postanowień umów podpowierzenia przetwarzania danych
 • Realizacja wymogów przy udostępnianiu danych pomiędzy dwoma administratorami danych
 • Realizacja obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą:
  • sposoby realizacji w różnych przypadkach
  • sytuacje zwolnienia z obowiązków
  • prawidłowe treści klauzul informacyjnych - najczęściej popełnione błędy w klauzulach
 • Realizacja praw osoby, której dane dotyczą:
  • przygotowanie odpowiednich procedur realizacji żądań osób, których dane dotyczą
 • Realizacja wymogów dotyczących zabezpieczania danych:
  • metody i sposoby postępowania przy szacowaniu ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą
  • przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
  • dobór środków technicznych i organizacyjnych zapewniających realizację przetwarzania danych zgodnie z RODO oraz zabezpieczenia danych
  • zapewnianie ochrony danych w fazie projektowania
  • postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych


2. Panel dyskusyjny: "Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie monitoringu pracowników"

 • Rejestrowanie aktywności pracowników przez pracodawcę
 • Jakie czynności wykonywane przez pracodawcę mogą zostać uznane jako monitoring pracowników?
  • monitoring wizyjny
  • monitoring poczty elektronicznej
  • inne formy monitoringu
 • Test równowagi dla przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem pracowników
 • Sytuacje gdy monitoring obejmuje inne osoby niż pracownicy i ich ocena prawna
 • Opracowanie postanowień regulaminu pracy w zakresie monitoringu pracowników
 • Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z realizacją czynności przetwarzania danych związanych z monitoringiem - rodzaje obowiązków informacyjnych oraz sposób ich wykonania
 • Określanie czasu retencji dla danych zbieranych na potrzeby monitoringu
 • Planowane dalsze zmiany w zakresie przetwarzania danych w Kodeksie Pracy i ustawie o ZFŚS


3. Panel dyskusyjny: "Najważniejsze zagadnienia dla inspektora ochrony danych w nowej ustawie o ochronie danych osobowych".

 • Postępowanie przy zgłoszeniu naruszenia o ochronie danych osobowych i sposób reagowania Prezesa UODO na zgłoszenia
 • Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez Prezesa UODO - zmiany w stosunku do dotychczasowej procedury kontrolnej.
 • Nowe kompetencje Prezesa UODO - przemienne wykonywanie kompetencji z RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna według ustawy o ochronie danych osobowych
 • Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie danych osobowych
 • Jak stosować wyłączenie obowiązków informacyjnych z RODO określone w art. 3-5 nowej ustawy o ochronie danych osobowych


Dzień drugi (05.12.2018 r.):


4. Panel dyskusyjny "Przygotowanie do wykonania audytu zgodności z RODO".

 • Metodyka przeprowadzania audytu zgodności z RODO:
  • Opracowanie planu i zakresu audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO
  • Opracowanie listy sprawdzającej.
 • Weryfikacja dokumentów i procedur dotyczących realizacji obowiązków RODO:
  • zakres dokumentacji polityki ochrony danych - mapa dokumentów
  • prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych
  • dokumentowanie nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  • dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
  • dokumentowanie realizacji żądań osób, których dane dotyczą.
  • dokumentowanie przeprowadzania szacowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
  • dokumentowanie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
 • Weryfikacja realizacji obowiązków RODO - lista sprawdzająca:
  • zgodność zawartości rejestrów czynności przetwarzania danych:
   • podstawy prawne dla procesów przetwarzania danych
   • adekwatność zakresów zbieranych danych w odniesieniu do celów przetwarzania danych
   • okresy retencji dla procesów przetwarzania danych
   • wykaz odbiorców danych i podmiotów przetwarzających
  • poprawność klauzul informacyjnych przy zbieraniu danych
  • powierzanie przetwarzania danych podmiotom przetwarzającym
  • udostępnianie danych innym administratorom danych
  • współadministracja danymi osobowymi
  • transfer danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  • zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • zabezpieczanie danych osobowych
  • monitoring ochrony danych - zadania IOD

Opracował Komitet programowy I Kongresu IOD w składzie: Maciej Byczkowski oraz adw. dr Grzegorz SibigaUwaga: Agenda może ulec zmianie.
Opłata: 2700

Początek konferencji: 2018-12-04
Koniec konferencji: 2018-12-05
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Hotel Sielanka nad Pilicą
Łąkowa 1
05-660  Warka
Mazowieckie

Organizator konferencji:

ENSI
ul. Al. Jana Pawła II 34
00-141  Warszawa
woj. Mazowieckie

Telefon: 226201200
Fax: 226201253
INFO@ensi.net
http://www.ensi.net

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY