konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 11 września 2008 r. - 12 września 2008 r.

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

III Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań i certyfikacji – Bezpieczniejsze wyroby dla konkurencyjnych miejsc pracy


Nowe Podejście do badań i oceny zgodności, wraz z 25 dyrektywami i ponad 2500 europejskimi normami zharmonizowanymi stanowi obecnie główną siłę napędową konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Jednocześnie dyrektywy te zapewniają wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludziom w Europie. Ponad 20 lat po przyjęciu koncepcji Nowego Podejścia Komisja Europejska zainicjowała jego nowelizację w celu poprawy skuteczności działania rynku wewnętrznego oraz promowania uproszczenia i ulepszenia regulacji prawnych w tym zakresie. Wprowadzane poprawki związane są zwłaszcza z obowiązkami producentów i innych uczestników rynku, oceną kompetencji jednostek notyfikowanych, procedurami klauzuli bezpieczeństwa, procedurami oceny zgodności, znakowaniem zgodności, a także zagadnieniami związanymi z nadzorem rynku. Równolegle z tymi działaniami przeprowadzono nowelizację dyrektywy dotyczącej maszyn, która reguluje znaczącą część przepływu towarów w obszarze rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa została dostosowana do potrzeb uczestników rynku i wejdzie w życie 29 grudnia 2009 r. Zmiany te mają daleko idące konsekwencje. Dotyczą one instytucji nadzoru rynku w państwach członkowskich UE, jednostek udzielających akredytacji, jednostek prowadzących ocenę zgodności i laboratoriów badawczych, a także producentów wyrobów i europejskich organizacji normalizacyjnych. Konferencja EUROSHNET skierowana jest do wszystkich uczestników wspólnego rynku europejskiego oraz instytucji, które są zaangażowane w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną w pracy (instytucje państwowe i ubezpieczeniowe, partnerzy społeczni, użytkownicy wyrobów itp.). Udział w Konferencji zapewni możliwość wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem Nowego Podejścia. Na podstawie tych informacji przeprowadzona będzie analiza możliwości wpływu na przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem i konkurencyjnością miejsc pracy w Unii Europejskiej. Kluczowym pytaniem jest, czy nowe działania mogą pomóc w przezwyciężeniu pozostałych niedoskonałości systemu oceny zgodności i czy odpowiadają one potrzebom ulepszeń w obszarze normalizacji, certyfikacji i związanych z nimi badań naukowych zidentyfikowanych przez ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Podczas pierwszej sesji Konferencji przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformują uczestników o ostatnich zmianach w zakresie prawa europejskiego. Przedstawiciele zainteresowanych stron przedyskutują wpływ tych zmian na rynek wewnętrzny z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. W drugiej części Konferencji zostaną przedstawione praktyczne przykłady pozytywnego wpływu ekonomicznych i społecznych aspektów działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ich związek ze wzrostem konkurencyjności miejsc pracy. Trzecia część będzie poświęcona ocenie obecnej sytuacji, a także dyskusji nad sposobami jej poprawy w przyszłości.

Początek konferencji: 11 września 2008 r.
Koniec konferencji: 12 września 2008 r.
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Karków

  Kraków
MAŁOPOLSKIE

Organizator konferencji:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. ul. Czerniakowska 16
00-701   Warszawa
woj. MAZOWIECKIE

Telefon: (+4822) 623 36 98
Fax: (+4822) 623 36 93, (+4822) 840 24 62
oinip@ciop.pl
http://www.ciop.pl/16650.html

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY