konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - Nauka, wiedza, kapitał ludzki na rzecz lepszej jakości życia


Proponujemy międzypokoleniową interdyscypli-narną debatę naukową wokół warunków lepszego spożytkowania potencjału nauki, zasobów wiedzy i kapitału ludzkiego w zintegrowanej ośmiosferycznej przestrzeni bycia i działania ludzkiego (ekonomii, technologii, polityki, społecznej, natury i biologii, duchowej, kapitału ludzkiego i konsumpcji).

(http://www.we.ur.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe/konferencje-planowane/36301,xviii-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-z-cyklu-nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy-pod-haslem-nauka-wiedza-kapital-ludzki-na-rzecz-lepszej-jakosci-zycia.html)

TEMATYKA KONFERENCJI

Proponujemy dyskusję wokół następujących problemów:

  1. Aksjologiczne podstawy rozwoju nauki i technologii dla zapewnienia wzrostu jakości wartościowego życia.
  2. Możliwości integrowania wielowymiarowych celów rozwoju w ramach procesów i instytucji edukacyjnych.
  3. Warunki i bodźce sprzyjające kreacji i zaangażowaniu zasobów wiedzy i kapitału ludzkiego dla potrzeb społeczności lokalnych, regionalnych, narodowych i całego globu.
  4. Inkluzyjne mechanizmy przezwyciężania opóźnień technologicznych gospodarek, barier dyfuzji wiedzy i wykluczenia z cyfrowego technoglobalizmu.
  5. Redefinicja roli państwa i zadań instytucji publicznych wobec konieczności harmonizowania wielowymiarowych aspektów jakości życia w warunkach zglobalizowanej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.
  6. Zasady i instrumenty harmonizowania celów biznesowych i spójnościowych w procesach współdziałania sektora prywatnego, publicznego i ekonomii społecznej.

Zaproponowane bloki tematyczne nie wyczerpują całości zagadnień, istotnych w kontekście hasła przewodniego debaty konferencyjnej. Jesteśmy otwarci na inne propozycje, które mogłyby przyczynić się do lepszej diagnozy problemów stymulowania wzrostu jakości wartościowego życia.

CELE KONFERENCJI

Nauka, wiedza i kapitał ludzki są fundamentalnymi wyznacznikami jakości życia ludzi i dynamiki rozwojowej gospodarek krajowych. Ich olbrzymie i rozwijające się z niezwykłą dynamiką zasoby nie są jednak należycie wykorzystywane w przezwyciężaniu wzrostu ryzyka wielorakich zagrożeń rozwojowych obserwowanych w skali globalnej i lokalnej. Orientacja potencjału rozwojowego zawartego w tych zasobach na cele biznesowe i wzrost PKB pc, choć przynosi wiele pozytywnych rezultatów, to jednak nie wystarcza dla wzrostu jakości wartościowego życia. Rozwój społeczno-ekonomiczny oparty na takiej orientacji ma charakter dysproporcjonalny, enklawowy, niestabilny, wyłączający znaczą część ludności gospodarek krajowych z uczestnictwa w procesach modernizacji i sprzyja prekaryzacji świata pracy. Postępujące umiędzynarodowienie gospodarek krajowych i przemiany technologiczne rodzą zapotrzebowanie na nową wiedzę teoretyczną i nowe techniki jej pozyskiwania. Nabiera znaczenia zintegrowana analiza oparta na refleksji zewnętrznej i autorefleksji, umiejętności wykorzystywania technologii, które łączą świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny z psychiką i duchowością ludzką. One będą decydować o zmianach we wszystkich sferach bycia i działania ludzi, nie tylko w przypadku realizowania celów biznesowych i politycznych, a w ostatecznym rezultacie o postępach w rozwoju gospodarki napędzanej innowacjami i poprawie jakości wartościowego życia. Do tego potrzebna jest nowa jakość kapitału ludzkiego, reformy zorientowane na tworzenie wiedzy zintegrowanej i kompetencji z niej wyrastających.

Dla transformacji w kierunku wiedzy zintegrowanej potrzebne są nowe programy edukacyjne, nowe techniki kształcenia oparte na hybrydyzacji i współpraca między instytucjami wszystkich kanałów edukacji. Modernizacja procesu dydaktycznego powinna otwierać drogę do upowszechniania podejścia zintegrowanego w programach nauczania akademickiego. Uczestniczyć w niej mogą studenci przygotowani już na wcześniejszych etapach edukacji do autorefleksji, samodzielnego formułowania swoich celów samoorganizacji procesu kształcenia. Uczelnie wyższe przygotować muszą kadrę dydaktyczną niższych poziomów edukacji do rozwijania kompetencji do aktywnego udziału w procesie tworzenia i upowszechniania wiedzy zdolnej do działania na rzecz zintegrowanego rozwoju. Właściwej odpowiedzi na pytanie o odnalezienie dekalogu wiedzy niezbędnego dla holistycznej modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego i przezwyciężania fatamorgany Frontier Area Technology należy poszukiwać w międzypokoleniowym dialogu świata nauki, edukacji na różnych jej poziomach, mediów oraz praktyki biznesowej i sektora publicznego.

 Opłata: 990

Początek konferencji: 2019-09-26, godzina 10:00
Koniec konferencji: 2019-09-27, godzina 17:00
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601  Rzeszów
Podkarpackie

Organizator konferencji:

Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. ul. Ćwiklińskiej 2
35-601  Rzeszów
woj. Podkarpackie

Telefon: 17 872 17 17
Fax: 17 872 17 18
ktekonom@ur.edu.pl
http://www.we.ur.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe/konferencje-planowane/36301,xviii-interdyscyplinar  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY