konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Miasto – kultura, historia, społeczeństwo"


Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. Metropolie są terytoriami wielkich możliwości i takiż nadziei, dotkliwych rozczarowań i bolesnych upadków, bywają miejscem naznaczonym anonimowością, gdzie można zniknąć, są też jednocześnie przestrzenią, w której nie sposób umknąć kamerom, ciekawskim ludzkim oczom czy karzącym rękom władzy. W mieście łączy się praxis zamieszkiwania z techne budowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem, który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji Miasto - kultura, historia, społeczeństwo zapraszają do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

rn

rn

rn

·         koncepcje miasta w kulturze (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, gry etc.);

rn

rn

rn

·         miasto jako historia, pamięć, widmo;

rn

rn

rn

·         miasta historyczne;

rn

rn

rn

·         miasta i getta: od izolacjonizmu po apartheid;

rn

rn

rn

·         miejskie przestrzenie; mapa miasta: architektura i urbanistyka;

rn

rn

rn

·         koncepcje zamieszkiwania;

rn

rn

rn

·         ekonomia i polityka miasta;

rn

rn

rn

·         ekokrytyka: ekotopie, green cities i zachowywanie bioróżnorodności;

rn

rn

rn

·         przedmieścia (suburbia) i blokowiska;

rn

rn

rn

·         miasto a społeczeństwo i jednostka;

rn

rn

rn

·         pasaże miejskie i flâneuryzm;

rn

rn

rn

·         miasta mityczne i zaginione; miasta fikcyjne;

rn

rn

rn

·         miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje;

rn

rn

rn

·         transport miejski;

rn

rn

rn

·         miasto jako przestrzeń zagrożenia;

rn

rn

rn

·         moda miejska;

rn

rn

rn

·         kultura miasta: karnawały, festyny, festiwale artystyczne;

rn

rn

rn

·         miasto a wieś;

rn

rn

rn

·         aspekt cywilizacji;

rn

rn

rn

·         genius loci;

rn

rn

rn

 

rn

rn

rn

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

rn

rn

rn

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mkhs.konferencja@gmail.com mija 11 października 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

rn

rn

rn

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

rn

rn

rn

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej 

rn

rn

rn

www.mkhskonferencja.wordpress.com

rn

rn

rn

Organizatorzy:

rn

rn

rn

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,

rn

rn

rn

Ośrodek Badawczy Facta Ficta,

rn

rn

rn

 Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Opłata: 140

Początek konferencji: 2020-10-24
Koniec konferencji: 2020-10-25
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Jeszcze nie została określona. Zapytaj organizatora bezpośrednio lub poczekaj na uzupełnienie tej informacji.

Organizator konferencji:

Ośrodek Badawczy Facta Ficta
ul. Stachiewicza 35b/30
28-321  Wrocław
woj. Małopolskie

Telefon: 600223498
Fax: 
xenia.olkusz@gmail.com
http://https://khapnkonferencja.wordpress.com  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY