konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2014-09-18 - 2014-09-19

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

PERSPEKTYWY I WYZWANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ


Konferencja "Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej" organizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW) z Narodowym Bankiem Polskim odbędzie się w dniach 18-19 września 2014 r. na WNE UW. Jest to już trzecia z cyklu konferencji poświęconych Unii Europejskiej i strefie euro, organizowanych w związku z ogólnopolskimi studiami podyplomowymi „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, oferowanymi przez 17 uczelni (w tym WNE UW) pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego. To dwudniowe wydarzenie będzie zarazem konferencją naukową, jak i uroczystym zwieńczeniem piątej edycji studiów.

Pierwszy dzień konferencji zatytułowany „Perspektywy integracji europejskiej” będzie miał charakter naukowy i będzie dotyczył szeregu zagadnień związanych z konkurencyjnością Unii Europejskiej, funkcjonowaniem Unii Gospodarczo-Walutowej, polityką fiskalną i pieniężną w UE i strefie euro, integracją rynków finansowych w Europie, jak również kulturowymi, prawnymi i społecznymi uwarunkowaniami integracji europejskiej. Podczas konferencji planowane jest wystąpienie kilku mówców w sesji plenarnej. W dalszej części obrady będą się odbywały w trzech sekcjach wyznaczonych przez członków Komitetu Naukowego w oparciu o tematykę nadesłanych referatów naukowych.

Drugi dzień konferencji pt. „Strefa euro: wyzwania i perspektywy”, zgodnie z dotychczasową praktyką konferencji na zakończenie studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” będzie okazją do debaty na temat przyszłości strefy euro, perspektyw pełnego uczestnictwa Polski w UGW a także do uhonorowania najlepszych absolwentów studiów z roku akademickiego 2013/2014.

Pokłosiem konferencji jest wydanie książki, zawierającej zbiór zrecenzowanych referatów naukowych wraz z ich streszczeniami w języku angielskim. W świetle założeń, planowane jest wydanie publikacjiw formie monografii. Do publikacji będą przyjmowane teksty w języku polski oraz angielskim.

Mamy nadzieję, że wydarzenie przyczyni się do pogłębienia stanu wiedzy na temat uwarunkowań i perspektyw procesów integracji ekonomicznej na świecie, w szczególności przyszłości strefy euro i uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Pierwszego dnia konferencji (tj. 18.09.2014 r.) zaplanowane są trzy sekcje tematyczne, podczas których prezentowane i dyskutowane będą artykuły przygotowane przez uczestników konferencji. Oczekiwane są publikacje dotyczące ekonomicznych i społecznych uwarunkowań sytuacji w UE i strefie euro, perspektyw dla integracji europejskiej w wymiarze ekonomicznym (w tym walutowym), wyzwań dotyczących konkurencyjności UE i jej krajów członkowskich, mechanizmów antykryzysowych i regulacji na rzecz trwałości integracji europejskiej. Mile widziana będzie interdyscyplinarna optyka badawcza, łącząca perspektywę nauk ekonomicznych z innymi naukami społecznymi, w tym uwzględniająca znaczenie społecznych, kulturowych, prawnych, politycznych i marketingowych wyzwań integracji ekonomicznej i pieniężnej w Europie. Organizatorzy konferencji zapraszają do przesyłania artykułów poświęconych m.in. następującym zagadnieniom:

 • Determinanty konkurencyjności Unii Europejskiej
 • Przyszłość Unii Europejskiej, w tym przyszłość Unii Gospodarczo-Walutowej
 • Czynniki wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej
 • Ryzyka ekonomiczne, społeczne i polityczne w Unii Europejskiej i strefie euro
 • Konkurencyjność UE w gospodarce światowej
 • Koszty i korzyści uczestnictwa w strefie euro – doświadczenia krajów członkowskich, perspektywy dla Polski
 • Nierównowagi makroekonomiczne w krajach strefy euro - przyczyny, skutki, mechanizmy naprawcze i regulacyjne
 • Koszty i korzyści uczestnictwa w strefie euro – doświadczenia krajów członkowskich
 • Polityki pieniężna w strefie euro i przyszłość wspólnej waluty
 • Przyczyny i metody przezwyciężania kryzysu w strefie euro
 • Europejska integracja walutowa w światowej architekturze finansowej
 • Wyzwania budżetu i polityki fiskalnej UE
 • Sytuacja i perspektywy sektora bankowego w UE
 • Rola sektora bankowego (banków centralnych i banków komercyjnych) w kryzysie ekonomiczno-finansowym - po stronie źródeł kryzysu oraz mechanizmów wychodzenia z kryzysu
 • Integracja rynków finansowych w UE
 • Rola banków w stabilizowaniu systemu finansowego
 • Marketingowe, kulturowe, prawne i społeczne uwarunkowania integracji europejskiej.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY i obejmuje uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji (w tym posiłki przewidziane programem), bez pokrycia kosztów noclegów i dojazdu (uczestnicy zapewniają sobie przejazd i nocleg we własnym zakresie).

Obowiązującymi językami konferencji są polski i angielski (wystąpienia i artykuły do publikacji można przygotowywać w jednym z tych języków). 

Zgłoszenie uczestnictwa należy kierować na FORMULARZU ZGŁOSZENIA dostępnym na stronie internetowej konferencji (www.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone) wyłącznie w formie elektronicznej (wymagany skan podpisanego dokumentu) do dnia 09.06.2014r.Opłata: Wstęp wolny

Początek konferencji: 2014-09-18
Koniec konferencji: 2014-09-19
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
ul. Długa 44/50 lok. 13a
00-241  Warszawa
Mazowieckie

Organizator konferencji:

Wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241  Warszawa
woj. Mazowieckie

Telefon: 22 55 49 151
Fax: 
eurozone@wne.uw.edu.pl
http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY