konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2019-05-22 - 2019-05-22

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – Innowacje – Środowisko 2019


Keynote Speaker: Dr Thomas Gold, Innowacje społeczne i edukacja w zakresie przedsiębiorczości: obietnice i wyzwania dla XXI wieku, Dyrektor ds. Badań, Acceleration Group, Nowy Jork

Thomas Gold, dyrektor ds. Badań w Acceleration Group, jest liderem w dziedzinie badań nad edukacją i politykami publicznymi. Dr Gold zajmował stanowiska kierownicze koncentrując się na badaniach, pomiarach i ewaluacji w szkolnictwie wyższym, samorządach lokalnych i instytucjach non-profit w Nowym Jorku. Reformy polityczne, które zostały wdrożone w wyniku jego pracy, wpłynęły na życie milionów młodzieży i młodych dorosłych różnych narodowości zamieszkujących w uboższych dzielnicach. Spektrum jego pracy jest szerokie: od prowadzenia studiów w szkołach publicznych w Nowym Jorku, aż po rolę lidera merytorycznego i prowadzenie badań w ramach sieci Network for Teaching Entrepreneurship, wiodącej organizacji zajmującej się edukacją w zakresie przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych. Dr Gold pisał szeroko na temat edukacji na obszarach miejskich, przedsiębiorczości i polityki europejskiej. Jego praca na temat przedsiębiorczego myślenia została ostatnio zaprezentowana w magazynie Forbes. Był stypendystą Fulbrighta, otrzymał tytuł licencjata z New York University i tytuł doktora z New School for Social Research.

 

 

 

Cel i tematyka konferencji

Rozwój współczesnej gospodarki uwarunkowany jest podejmowaniem innowacyjnych inicjatyw i przedsięwzięć. W przedsiębiorstwach, jak też w administracji publicznej oraz w instytucjach non-profit podkreśla się coraz częściej znaczenie pozafinansowych aspektów działalności biznesowej, gdzie kluczową rolę odgrywają potrzeby społeczeństwa i środowiska. Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz przedsiębiorczość społeczna są zagadnieniami coraz powszechniej dyskutowanymi w sferze polityki, edukacji i praktyki gospodarczej.

Kluczowym wyzwaniem jest upowszechnienie świadomości o zaletach budowania przedsiębiorstw, których celem jest nie tylko maksymalizacja zysku, ale również optymalizowanie wartości społecznej w działalności gospodarczej.

Upowszechniająca się świadomość potrzeb i problemów społecznych oraz środowiskowych koncentruje zainteresowanie konsumenta na produktach i usługach, które zaspakajają nie tylko jego potrzeby indywidualne, ale tworzą wartość dla otoczenia poprzez wsparcie potrzebujących oraz  dbałość o środowisko naturalne.

Zwiększenie zainteresowania innowatorów, startupów, a także inwestorów problemami społecznymi i środowiskowymi jest kluczowe dla budowania zrównoważonej gospodarki poprzez odpowiedzialne wypełnianie misji społecznej w realizacji ambitnych przedsięwzięć badawczych i biznesowych.

Efektywność gospodarowania ściśle wiąże się z innowacyjnością i przedsiębiorczością, ale także coraz wyraźniej z kształtowaniem prospołecznych postaw we wszystkich sferach życiach gospodarczego. Zachowania przedsiębiorcze stanowią dla ekonomii społecznej istotne wsparcie dla realizacji jej założeń opartych na wartościach solidarności, partycypacji, odpowiedzialności i spójności społecznej. Związanie ekonomii społecznej z podmiotami sektora publicznego, prywatnego i organizacjami trzeciego sektora koresponduje z szeroko rozumianą przedsiębiorczością.

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej, ekonomii ekologicznej, przedsiębiorczości oraz innowacji społecznych w Polsce i na świecie.

Tematyka konferencji obejmuje analizę ekonomicznych, społecznych, ekologicznych, politycznych i prawnych uwarunkowań rozwoju ekonomii oraz przedsiębiorczości społecznej w Polsce i na świecie.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, polityki, biznesu, studentów i koła naukowe oraz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, których zainteresowania mieszczą się w obszarach ekonomii, ekonomii społecznej, ekologii,  przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

 

 

 

Bloki tematyczne:

Ekonomia społeczna jako nurt ekonomii

Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych

Edukacja dla ekonomii społecznej i przedsiębiorczości

Ekonomia społeczna a ekologia

Przedsiębiorczość społeczna a etyka i odpowiedzialność w biznesie

Innowacje i nowe technologie dla społeczeństwa i środowiska

Przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju gospodarczego

Rola polityki i administracji w ekonomii i przedsiębiorczości społecznej

Partnerstwo publiczno-prywatne i ekonomia społeczna

Znaczenie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości

Ważne terminy:

Data zgłoszenia i przesłania abstraktu (maks. 1500 znaków):  31.03.2019 – wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.123formbuilder.com/form-4580985/my-form-2

Data wniesienia opłaty: 15.04.2019

Data złożenia artykułu: 17.06.2019

 

 

Publikacje:

Możliwości opublikowania artykułu:

- w monografii,

- w recenzowanych czasopismach:

Rocznik Administracji Publicznej http://www.ejournals.eu/RAP/ 

Finanse Financial Internet Quarterly https://e-finanse.com  (14 pkt) – w języku angielskim

Przedsiębiorczość – Edukacja, http://p-e.up.krakow.pl  (8 pkt)

Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Warunkiem publikacji w czasopismach jest ponadto zbieżność artykułu z tematyką czasopisma.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru artykułów do miejsc ich opublikowania.

 

 

Opłaty:

Goście zagraniczni-  bez opłat (rejestracja jest wymagana)

Studenci – 100 PLN

Doktoranci – 200 PLN

Pracownicy naukowi i inni uczestnicy – 350 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, publikację, przerwy kawowe i lunch

 

 

Serdecznie zapraszamy do Krakowa!Opłata: 350

Początek konferencji: 2019-05-22
Koniec konferencji: 2019-05-22
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

UP Kraków
Podchorążych 2
30-084  Kraków
Małopolskie

Organizator konferencji:

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
ul. ul. Podchorążych 2
30-084  Kraków
woj. Małopolskie

Telefon: 503808910
Fax: 
mczyzewska007@gmail.com
http://prawo.up.krakow.pl/nauka/konferencje-naukowe/

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY