konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Jzykowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menederskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencj

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Krakw
»   Pozna
»   Warszawa
»   Wrocaw

»   lista miejscowoci

Orodki konferencyjne

»   Dolnolskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   dzkie
»   Maopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   lskie
»   witokrzyskie
»   Warmisko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twj obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyci
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznociowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszce
»   Miejsca imprez, spotka
»   Obsuga techniczna
»   Ochrona i bezpieczestwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietw
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkole
»   Organizacja targw
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposaenie spotka, imprez
»   Inne

Dodaj Twoj ofert w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja ju si odbya 2020-12-04 - 2020-12-04

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowo :   
  

V MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA»


Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. w trybie zdalnego uczestnictwa (z zastosowaniem komunikacji wideo ZOOM). Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników.

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uczestnika i program konferencji. 

 

 KIERUNKI PRACY KONFERENCJI

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 

JAK SPORZĄDZIĆ ARTYKUŁ

ü  Dla publikacji są przyjmowane artykuły naukowe o objętości 10-12 stron formatu А4 druku komputerowego, interlinia 1,5 wiersza (marginesy 20 mm ze wszystkich stron, czcionka Times New Roman 14 punktów). Tekst artykułu należy przesłać w formacie RTF.

ü  Tytuł (dużymi literami, pogrubiona czcionka, wyrównanie do środku) NAZWA ARTYKUŁU; w następnym wierszu (pogrubiona czcionka wyrównanie do prawej) – Nazwisko, imię; w następnym wierszu (kursywa, wyrównanie do prawej) – nazwa uczelni wyższej, student/aspirant, miasto; w następnym wierszu (czcionka kursywa, wyrównanie do prawej) – e-mail dla kontaktów; po 1 wierszu – stanowisko oraz nazwisko, imię; jeszcze po 1 wierszu – tekst artykułu.

ü  Odwołania do literatury dostają ogólną numerację porządkową za tekstem w kwadratowych nawiasach (na przykład, ... [3, s.45]). Pełna lista literatury jest podawana na końcu artykułu.

ü  W przypadku korzystania ze źródeł-zasobów elektronicznych z długimi adresami, prosimy o stosowanie skrótów za pośrednictwem strony www.bit.ly

ü  Opracowania są drukowane w redakcji autorów. Odpowiedzialność za treść, gramatyczną i stylistyczną poprawność tekstów opracowań ponosi autor i promotor. Artykuły, przygotowane bez uwzględnienia podanych wymagań – nie są przyjmowane i nie są drukowane.

 

Udział w V Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Naukowe poszukiwania: aktualne badania, teoria i praktyka» przewiduje wpłacenie składki organizacyjnej o wysokości     150 zł. Składka organizacyjna jest wydawana na zorganizowanie konferencji, druk artykułów w książce «Humanistyczne korpus» i wysłanie autorskiego egzemplarza, wyrobienie certyfikatu uczestnika і e-programu konferencji, usługi pocztowe.

Uczestnik może zamówić tylko wersję elektroniczną książki, to opłata wynosi  90 złotych.

 

Żeby wziąć udział w konferencji należy pod adres elektroniczny Komitetu organizacyjnego   gum-korpus@ukr.net wysłać w osobnych plikach:

ü  opracowanie (nazwa pliku: № sekcji nazwisko autora artykuł); ankietę uczestnika (nazwa plika: № sekcji_nazwisko autora_ankieta);

ü  zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej (nazwa pliku z nazwiskiem autora).

Prosimy o podawanie tematu e-maila «Naukowe poszukiwania: aktualne badania, teoria i praktyka»

 

ANKIETA UCZESTNIKA

Nazwisko, imię

Temat opracowania

Sekcja

Stopień, tytuł naukowy

Podstawowe miejcie zatrudnienia (studiów)

E-mail

Telefon kontaktowy

Nazwisko, imię promotora

Adres do wysłania zbioru (kod pocztowy, kraj, miasto, ulica)

Drukowane / e-wariant książki

 

OPŁATA

Składka organizacyjna może zostać wpłacona przelewem przez międzynarodowy system przelewów (na przykład, EasySend) albo przelewem pocztowym pod adres: Ukraina, Kijów,   01135, pr.Peremohy 7b, of. 67 (odbiorca – Rusakov Serhii) osobiście przez uczestnika przez oddział banku.

Również opłaty można dokonać na konto (SWIFT przelew):

Beneficiary (Бенефіціар)

IBAN

UA533220010000026202306563486

Account No

5375417999939202

Receiver

RUSAKOV SERHII, Ukraine, c. Kyiv, pr. Peremohy, build. 7B, fl. 67

Account with Institution (Банк Бенефіціара)

Bank

JSC UNIVERSAL BANK

City

KYIV, UKRAINE

Swift code

UNJSUAUKXXX

Intermediary (Банк посередник)

Bank

DEUTSCHE BANK AG

City

FRANKFURT, GERMANY

Account number (не обов’язково)

100 9469990 0035

Swift code

DEUTDEFFXXX

Details of payment (Призначення платежу)

- private transfer

 

KONTAKT

Serhii Rusakov, PhD in Philosophy, Associate Professor at the Department of Cultural Studies of M.P. Drahomanov National University of Pedagogy

s.s.rusakov@npu.edu.ua

https://www.facebook.com/rusakov.sergiiOpata: 90

Pocztek konferencji: 2020-12-04
Koniec konferencji: 2020-12-04
dodaj konferencj do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Jeszcze nie zostaa okrelona. Zapytaj organizatora bezporednio lub poczekaj na uzupenienie tej informacji.

Organizator konferencji:

NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA
ul. ul.
01-054  Kijow
woj. Wielkopolskie

Telefon: +38(044)486-05-99
Fax: 
globus41@ukr.net


Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GWNA | DODAJ KONFERENCJ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUY