konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2015-10-23 - 2015-10-23

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

VII Ogólnopolska Konferencja Młodzi KES - „Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”


VII Ogólnopolska Konferencja „Młodzi KES” organizowaną przez doktorantów i młodych pracowników naukowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Do udziału w Konferencji zapraszamy młodych naukowców – doktorantów i doktorów. Tegoroczna edycja konferencji zostanie poświęcona zagadnieniu: „Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”. Konferencja odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
    W ramach konferencji zachęcamy Państwa do podejmowania rozważań nad zagadnieniem rozwoju na każdym szczeblu analizy – narodowym, regionalnym i globalnym, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Konferencja ma charakter ogólnopolski, a nadsyłane artykuły jak i wystąpienia mogą zostać przygotowane w języku polskim lub angielskim.
    Dyskusje będą zorganizowane wokół czterech bloków tematycznych, w ramach których proponujemy Państwu podjęcie m.in. następujących zagadnień szczegółowych:

I Gospodarka – Świat, Europa, Polska
1. Postęp, rozwój, zmiana – współczesne teorie rozwoju.
2. Kryzys gospodarczy i jego konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
3. Państwa wysoko rozwinięte i rozwijające się: różny poziom rozwoju – różne problemy?
4. Rozwój w różnych systemach gospodarczych.
5. Rozwój zrównoważony – fikcja czy rzeczywistość?
6. Inicjatywy rozwojowe i współpraca rozwojowa w skali ponadnarodowej. Pokonywanie barier rozwojowych w rozwoju regionalnym i lokalnym. Doświadczenia i rezultaty.
7. Inwestycje zagraniczne i ich rola w kreowaniu wzrostu gospodarczego.
II Finanse i sektor finansowy a rozwój
1. Ewolucja rynków finansowych.
2. Sektor finansowy – źródło kryzysu czy motor rozwoju?
3. Reformy sektora finansowego w Unii Europejskiej.
4. Zmiany infrastruktury i regulacji prawnych w zakresie rynków finansowych.
5. Europejska Unia Bankowa i jej konsekwencje dla sektora bankowego
6. Finansowanie rozwoju i rozwój źródeł finansowania.
7. Mikrofinanse – droga do włączenia finansowego?
III Przedsiębiorczość i innowacje jako motory rozwoju
1. Innowacyjność, inwestycje w badania i rozwój – jak skutecznie wykorzystać szanse?
2. Innowacje na rynku pracy.
3. Europa 2020 – rola europejskich inicjatyw w budowaniu gospodarki opartej na innowacjach.
4. Wpływ funduszy europejskich na rozwój innowacyjności.
5. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw motorem napędowym gospodarki Polski.
6. Przedsiębiorczość jako endogenne źródło rozwoju.
7. Konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek.
IV Państwo i społeczeństwo a rozwój
1. Rozwój i ewolucja państwa jako instytucji.
2. Jak państwo może wspierać rozwój? O prorozwojowej roli polityki publicznej
3. Rozwój społecznie odpowiedzialny
4. Otoczenie instytucjonalne i jego rola we wspieraniu działań prorozwojowych
5. Stabilność instytucji i przejrzystość prawa jako fundamenty rozwoju.
6. Społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczny.
7. Rola edukacji, kultury i kapitału społecznego w stymulowaniu stabilnego wzrostu.

Do 30 marca 2015 czekamy na zgłoszenia udziału czynnego. Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://goo.gl/tjJvL7 oraz na stronie konferencji.Opłata: 150

Początek konferencji: 2015-10-23, godzina 09:00
Koniec konferencji: 2015-10-23, godzina 18:00
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Budynek C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
al. Niepodległości 128
02-554  Warszawa
Mazowieckie

Organizator konferencji:

Konferencja organizowana jest przez doktorantów i doktorów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ul. ul. Wiśniowa 41
02-520  Warszawa
woj. Mazowieckie

Telefon: 693627571
Fax: 
mlodzikes@sgh.waw.pl
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/konferencje/Strony/mlodzi_kes.aspx

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY