konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury


Konferencja dedykowana profesorowi UP dr hab. Zbigniewowi Bauerowi w 5. rocznicę śmierci i 67. rocznicę urodzin.

W tym roku upływa 5. lat od śmierci naszego Kolegi, profesora Zbigniewa Bauera, wybitnego badacza mediów i teoretyka literatury. Z okazji tej rocznicy, celem upamiętnienia Jego dorobku naukowego oraz szczególnego miejsca, jakie zajmował w środowisku polskich badaczy oraz naszej społeczności akademickiej, zwłaszcza tych, których prace dotyczą zjawisk literackich i nowomedialnych, pragniemy zorganizować konferencję naukową. Jest ona poświęcona zagadnieniom, które Profesor Zbigniew Bauer podejmował w swoich badaniach, referatach, artykułach i książkach. Oferta tych zagadnień jest bardzo szeroka, tak szeroka jak zainteresowania Profesora. Chcemy bowiem zachęcić do udziału w konferencji grono badaczy, którzy w swojej refleksji podejmują zagadnienia związane ze współczesną cywilizacją medialną, zwłaszcza na polu badań medioznawczych, kulturoznawczych i literaturoznawczych.

Zapraszamy uczestników do refleksji naukowej na temat następujących zagadnień:

- media tradycyjne i nowe media w perspektywie badań inter- i transdyscyplinarnych;

- metody jakościowe i ilościowe w badaniach mediów jako instytucji, produktów i tekstów medialnych (polityka, ekonomia mediów; technologie w przemysłach medialnych);

- posthumanistyka, transhumanistyka, neurokognitywizm jako nowe paradygmaty badań nad mediami i literaturą;

- media i literatura: pola przepływów i nowe praktyki adaptacyjne (intertekstualność, inter – i transmedialność); literatura sieciowa i literatura w sieci; cyfrowa literatura i jej nowe obiegi medialne; reportaż między mediami a literaturą;

- estetyka i inofoestetyka nowych mediów a praktyki odbiorcze i produkcyjne;

- opowieści transmedialne w perspektywie badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i medialnych;

- praktyki społeczne i recepcyjno-produkcyjne użytkowników mediów i literatury w kulturze Web 2.0/ Web 3.0;

- dziennikarstwo w nowych mediach: współczesne badania i tendencje na rynku nowych mediów;

- język i cechy nowych mediów, nowe gatunki i formaty medialne a przemiany współczesnej (cyfrowej) kultury i jej użytkowników;

- rynek mediów w Polsce na tle tendencji europejskich i pozaeuropejskich;

- badania nad mediatyzacją i tabloidyzację sfery publicznej; społeczna odpowiedzialność mediów i twórców przekazów medialnych;

- polityzacja mediów i konsekwencje społeczne tego procesu;

- (nowe) kompetencje medialne i cyfrowe a rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

- etyka w dziennikarstwie i krytyce literackiej.

- Sieć jako metafora medialna i pole interakcji społecznych w cyberrzeczywistości;

- badania nad mediami i literaturą w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach;

- tradycja szkoły frankfurckiej w badaniach nad literaturą i mediami;

- teorie recepcji w badaniach medio- i literaturoznawczych.

Zgłoszenia przyjmujemy od 20.03.19 do 10.11.19. Zgłoszenie (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł naukowy, temat referatu, abstrakt) prosimy przesyłać na adres mailowy: obm@up.krakow.pl. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Opłata konferencyjna wynosi: 360 zł; doktoranci - 200 zł  (płatne na konto Uczelni po otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów o akceptacji referatu do wygłoszenia.Opłata: 360

Początek konferencji: 2019-12-03
Koniec konferencji: 2019-12-04
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2
30-084  Kraków
Małopolskie

Organizator konferencji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. ul. Podchorążych 2
30-084  Kraków
woj. Małopolskie

Telefon: 537786261
Fax: 
jakubkosek1@wp.pl
  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY