konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2013-05-31 - 2013-06-01

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

XIII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka


Cel konferencji

Pięćdziesiąt lat od śmierci Roberta Schumana daje okazję do podsumowania dorobku tzw. Ojców Założycieli zjednoczonej Europy (Konrada Adenauera i Alcide De Gasperiego) oraz nakreślenie nowej perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje ochrona praw człowieka.

Przyszłość Unii Europejskiej, a tym samym człowieka i jego praw, staje się dominującą kwestią wobec przemian ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturowych i religijnych dzisiejszego świata.

Kolejnym celem konferencji jest ukazanie Europy jako miejsca troski o definiowania 
i respektowanie praw człowieka i praw wspólnot. Wymiana wiedzy, doświadczeń oraz poglądów przez uczestników podzielona zostanie tematycznie i prowadzona będzie w ramach paneli dyskusyjnych:

1.      Europa przyszłości Ojców Założycieli -  Europa ojczyzn a państwo europejskie? Paradygmaty europejskie.

2.      Systemy prawne, ład prawny w Europie - efektywność ochrony praw człowieka.

3.      Przekaz a prawo do informacji (zobiektywizowanej prawdy).

4.      Kryzys a solidarność gospodarcza.

5.      Problemy animatorów rynku pracy.

6.      Rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo socjalne.

7.      Znaczenie chrześcijaństwa w procesie integracji  kulturowej. Zróżnicowanie religijne we współczesnej Europie.

8.   Wielokulturowość jako wyzwanie współczesności.

9.   Procesy integracyjne a przemiany ekonomiczne, społeczne, kulturowe i religijne.

 

Przesłanie

Doświadczenia dwóch światowych wojen dwudziestego wieku, a zwłaszcza łamania praw człowieka na skalę niespotykaną w dziejach świata przyczyniły się do stworzenia pokojowej koncepcji Europy. Wiodącymi twórcami tej koncepcji są tzw. Ojcowie Założyciel, czyli Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer i Robert Schuman, którego pięćdziesiątą rocznicę śmierci wspominamy w 2013 r. Wizja Europy stworzona przez tych „wizjonerów” jest nie tylko realizowana, ale również i dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. 
W centrum dyskusji na dziedzictwem i przyszłością Europy znajdują się liczne kwestie, między innymi takie jak: wielokulturowa a tożsamość Europy, ekonomia a prawa pracownicze, kryzys państwa 
a sprawy socjalne, prawa mniejszości a tradycja, świeckość państwa w prawo do wolności religii 
i wyznania, tolerancja a słuszna ideologia. W tych wszystkich problemach na pierwsze miejsce wybija się jednak człowiek i jego prawa, ale w solidarności ze społeczeństwem, prawami ekonomii, polityką 
i nowymi trendami społeczno-ideologicznymi. Rozwiązanie wiele z tych kwestii jest możliwe jedynie w przypadku rzetelnej naukowej dyskusji. Pomocne wydaje się sięgnięcie do dorobku i zamysłu Ojców Założycieli, w tym Roberta Schumana.

 

 

Po konferencji planowana jest angielskojęzyczna, recenzowana publikacja głoszonych referatów. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY oraz szczegółowe informacje dotyczące poprzednich edycji konferencji, terminów nadsyłaniareferatów, opłaty konferencyjnej 

znajdują się na stronie internetowej:
http://www.ihrc.edu.pl

Kontakt w sprawie konferencji:

13thHRC.contact@gmail.comOpłata: 400

Początek konferencji: 2013-05-31, godzina 09:00
Koniec konferencji: 2013-06-01, godzina 15:00
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Centrum Studiów Bałtyckich
Kościuszki 87
19-300  Ełk
Warmińsko - Mazurskie

Organizator konferencji:

Wydział Prawa i Adnimistracji UWM
ul. Warszawska 98
10-702  Olsztyn
woj. Warmińsko - Mazurskie

Telefon: 895246470
Fax: 
13thHRC.contact@gmail.com
http://www.ihrc.edu.pl

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY